Generalforsamling Stakroge Vandværk Torsdag d.23/9-2021 kl. 19:30

Fra 23. september kl. 19:30 - Til 23. september kl. 22:00
Lokation: Stakroge Beboer- & Kulturhus, Stadion Allé 3, 7270 Stakroge

Generalforsamling


Stakroge Vandværk
Torsdag d.23/9-2021 kl. 19:30 i Stakroge Beboer og Kulturhus.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges
4. Budget forelægges
5. Ændring af vedtægter (§8, som omhandler afholdelse af generalforsamling)
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest onsdag d. 15/9-2021)
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af bilagskontrollant.
10. Evt.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen.

Stakroge Vandværk.