Skovstien & Mosestien ved Stakroge/Sandet

I 2010 indsamlede en lokal initiativgruppe ca. 160.000 kr. til anlæggelse af ”Skovstien & Mosestien”. Stien blev i 2011 anlagt af den lokale initiativgruppe. 

Stien er ca. 2,7 km. lang, og har linjeføring fra den sydlige del af Stakroge ved Borgergade ude fra kommune skiltet. Stien går bagom Stakroge by og kommer ud via. Engebækvej mod Sandetvej.

 skovstien

Den lokale initiativgruppe har siden 2011 stået for vedligeholdelse af stien, vedligeholdelsen er blevet betalt af egne midler, og ved frivilligt arbejde. I de ca. 7 år stien har eksisteret, har initiativgruppen selv kunne løse det.

Initiativgruppen ansøgte om støtte fra Grøn Ordning til renovering af stien med henblik på at højne de rekreative oplevelses værdier. Særligt oplevelsen af naturen på dens egne præmisser og den trygge udfoldelse er tydelige værdier langs stiforløbet.

Stien bruges flittigt af mange personer i løbet af dagen. Brugerne er f.eks.:

-        Skolebørn der skal til/fra skole.

-        Børn, unge og voksne der skal til/fra fritidsaktiviteter.

-        Motionister fra bl.a. Stakroge, Sandet og Sdr. Omme by, som går, løber og cykler på stien.

-        Rytter på hest benytter højre side af stien. 

 Før stien blev anlagt, var der stort set ingen bløde trafikanter langs Borgergade samt Ilderhedevej.

Det er meget vigtigt at stien bevares og holdes i orden, sådan at vi fortsat kan færdes trygt i vores lokalområde.