2016

Generalforsamling 2016

 

 • Dirigent
  • Jens Kauffmann
 • Referent
  • Rene Pindbo
 • Stemmetæller
  • Britta Hjelmroth
  • Henning Nyholm
 • Formandens beretning
  • Er godkendt.
 • Regnskab v. kasserer
  • Er godkendt.
 • Indkomne forslag.
  • Forslag fra Lone Svendsen.
   • Forslaget skal ekstra behandles på denne general forsamling.
   • Forslaget er godkendt.
  • Ændre oret Revisor til Billags kontrollant.
   • Forslaget er godkendt.
 • Valg af bestyrelse.
  • På valg er Lone Svendsen og Knud Tang samt Heidi Dupont.
  • Lone Svendsen modtager ikke genvalg.
  • Heidi og Knud stiller op igen.
  • Elisabeth Steinmeier, Heidi og Knud er valg.
 • Valg af 2 suppleanter.
  • Nuværende er Guntres Vinskivics.
  • Annete Høeg og Guntres Vinskivcs.
 • Valg af bilagskontrollanter.
  • Nuværende er Erling Bach og Lis Jensen.
  • Alle er genvalgt.
 • Der skal vælges suppleanter for bilagskontrollanter.
  • Nuværende er Thue Jensen og Kaj Søltoft.
  • Alle er genvalgt.
 • Eventuelt.
  • Hvad gør vi for at få flere udlejninger.
   • Der er indkøbt annoncering flere steder.
   • Vi hare også glæde af mundlig reklame.
   • Har beboerhuset overvejet at ligge billeder på hjemmeside og Facebook.
  • Er der nogen der har gode idé til angementer så er de velkommende.
   • Mad holdet vil gerne lave med til fælles spisninger.
  • Er det en god ide at hæve priserne i kiosken?
   • Ved fælles spisning holder vi prisen.
   • Men ved angementer er prisen højere.
  • Kunne man have underholdning til fælles spisning?
   • Det kan være svært for børnene.
   • Vi tænker over det.
   • Man kunne lave noget for børn særskilt.