Ilderhede Kirke

Sognepræst
Christian Dalsgaard Thomsen
Skovvænget 19, Skarrild
6933 Kibæk
Mobil: 29664332
cdt@km.dk (fridage mandag)