2015

Generalforsamling 2015

 • Valg af dirigent og referent
  • Dirigent: Carl Otto Daniel
  • Referent: Rene Pindbo
 • Valg af stemmetæller
  • Der skal ikke vælges.
 • Formandens beretning
  • Kim spørger om, hvor mange udlejninger der har været.
   • Bestyrelsen har ikke et klart svar.
  • Carl spørger om, hvem der har opsyn med legepladsen
   • Det har Borger- og Idrætsforeningen
 • Regnskab v. kassereren
  • Regnskabet blev godkendt
 • Indkommende forslag
  • Fra Lone Svendsen
   • Digital format. Fra Lone eller Knud
   • Gør det synligt i vores vedtægter, at andre også kan komme med idéer til arrangement.
   • Carl Otto Daniel syntes, det er godt og positivt forslag.
   • 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede for at godkende det.
   • Generalforsamlingen har vedtaget forslaget og sender det videre til næste generalforsamling.
 • Valg til bestyrelsen
  • På valg er Rene Pindbo, Rene Pedersen og Ellen Kristoffersen.
   • Genvalgt.
 • Valg af suppleanter, nuværende er Heidi Dupont og Guntres Vinskivics
  • Genvalgt.
 • Valg af bilagskontrollanter, nuværende er Erling Bach og Lis Jensen. Suppleanter er Heidi Nyholm, Thue Jensen
  • Bilagskontrollanter
   • Genvalgt
  • Suppleanter
   • Heidi Nyholm går af.
   • Kaj Søltoft er valgt.
   • Thue Jensen er genvalgt.
 • Evt.
  • Der har været rygter om priser på leje af Beboerhuset.
   • Leger man Beboerhuset til fest koster det 1.500kr for et døgn. Denne leje går fra kl. 10 til kl. 10.
   • Hvis man vil have en fest, kan man leje huset fra dagen før for 200kr ekstra
   • Derudover skal man betale for rengøring: 300kr
   • Hvis en forening vil holde møde, koster det 35kr pr. deltager og man betaler for mindst 10 deltagere. Vil man have ekstra mad, skal man minimum betale for 10. 3 slags brød koster 50kr per person.
   • Hvis der er større ting, skal man betale lidt ekstra for servering.
  • Så er der nogen, der har spurgt, om der er en kontrakt mellem Beboerhus og skole?
   • Jo, det er der. Knud har denne.
  • Hvor mange medlemmer er der.
   • Kunne man mere effektivt komme ud til folk for at trække dem ind i det frivillige arbejde omkring bestyrelsen og blive medlem af foreningen?
  • Bestyrelsesmedlemmer kunne skræmme andre væk ved at fortælle andre om, hvor meget arbejde der er i en bestyrelse.
   • Vi skal huske, hvor meget arbejde, der lægges i at overleve, selvom det er hyggeligt at være i en bestyrelse.
  • Kunne man få kommunen til at hjælpe med kommunikation til indvandrerne?
   • Det er sådan, at Borgerforeningen har fået et tilbud om at komme med på en central hjemmeside. Men den fungerer ikke så godt.
  • Smeden vil godt forstørre til A3 til tavlerne ved byportalerne, så det er nemmere at læse.
  • Det er helt klart og utvetydigt, at den person bestyrelsen i Beboerhuset vælger til at sidde i bestyrelsen i skolen skal varetage Beboerhusets interesser.