Formandens beretning for året 2014

Generalforsamling
Stakroge Beboer og Kulturhus
Beretning.

Igen et år er gået uden det store at tage stilling til.
Ledelses opgaven har været nem, det skyldes helt sikkert at bestyrelsen arbejder godt sammen, det er jeg som formand meget glad for.
Vi har haft fællesspisninger i 2014 som de foregående år, med ca. 400 deltagere i alt . julefællesspisningen er det største arrangement med 135 deltagere i 2014.
Fællesspisningen er en af vores gode indtægtskilder.
Vi har prøvet efter bedste evne at holde huset i en rimelig god stand.
Vi er nu næsten færdig med at få lavet duge i flere farver til både små og store runde borde samt de store aflange borde.
Jeg har fået en liste med oversigt over de forskellige størrelser og farver, som vi også kan leje ud.
Jeg vil gerne takke syerskerne, de har brugt en del fritimer ved symaskinerne.
Vores sankt-hans var lidt anderledes i 2014. der var mulighed for at deltagerne kunne lave deres aftensmad over grillen,det så ud til at være hyggeligt, så det vil vi gerne gentage igen i år. De unge musikere kommer igen og underholder med deres musik.
Vi håber på godt vejr .
Vil man hjælpe med bålet må man gerne komme med grene.
Fællesspisningen i juni udgår på grund af Idrætsforeningens 100 års jubilæum.
Der har været afholdt romsmagning i september, med et vellykket resultat. Vi fik en meget god gennemgang af rommens fremstilling. Jeg kom ligefrem til at holde af rommen. Der blev en meget god stemning.
Der blev serveret et lille men meget fint tragtement efterfølgende .Der skal lyde en stor tak til arrangørerne.
Jeg håber vi kan finde på noget at smage i år.
Julestuen i 2014 var en de bedste vi har haft , der var en del fornyelse som jeg tror faldt i de besøgendes interesse, vi håber på en ligeså god opbakning i 2015.
Sidste år nævnte jeg at vi var opmærksomme på at mange af husets lejere syntes der ikke var for meget plads i køkkenet, det har bestyrelsen taget op og arbejdet med. Vi har haft 3 eksperter til at rådgive os,og det er der kommet en tegning ud af og vi har søgt tilskud dertil og fået det bevilget.Vi skal have det sidste på plads nu inden vi kan gå i gang. Bestyrelsen håber at vi med dette kan tilbyde endnu bedre faseliteter for vores lejere, som vi er afhængige af vil bruge huset til deres fester. Bestyrelsen er af den opfattelse at vi har et godt hus at leje ud.
For at beboerhuset kan fortsætte som hidtil er det mit store håb at der stadig kan være den store opbakning til vores arrangementer og at den store stab af frivillige hjælpere stadig vil give en hånd med. Den store indsats kommer meget til syne ved fællesspisninger,det kan ikke lade sig gøre uden.
Bestyrelsen takker alle for den store indsats.
Bestyrelsen har fået et låne tilbud fra Brf Kredit,som jeg gerne ville have at vi satte i gang. Der er penge at spare hvert år fremover.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det meget gode samarbejde,
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, tak skal i have.
En stor tak også til Karoline og Birgit som er den daglige kontaktflade.