Formandens beretning for året 2013

Beretning for Stakroge beboer-og kulturhus

For året 2013.

 

Det har været et rimeligt år for beboerhuset i 2013.

Der har ikke været meget at tage stilling til med hensyn til husets drift.

Vi har fået huset op i en god standard- brugere af huset er tilfredse med huset , måske lidt mere plads i anretterkøkkenet.Der er ikke alt for meget plads at sætte fra sig på, det kunne måske ind rettes lidt bedre.

Januar2013 startede med jubilæumsfesten. Det var en aften som beboerhuset godt kunne være bekendt. Det blev vist også nævnt på sidste generalforsamling.

Vi har stadig en meget god tilslutning til vores fællesspisninger,der har været omkring 400 til meldte til de 4 fællesspisninger vi har haft i 2013.  Jeg syntes vi med rette kan være stolte af at vi kan tiltrække så mange til disse arrangementer,det er dog ikke alene Stakrogefolk alle der kommer. Der kommer en del udefra og støtter op omkring vores fællesspisning, jeg er sikker på at bestyrelsen vil gøre hvad vi kan for at dette kan fortsætte.Bestyrelsen vil gerne takke alle de frivillige som er gode til at hjælpe ved at få det til at fungere,det kan ikke lade sig gøre uden jeres hjælp.

Fælles spisninger er gode for husets økonomi.

Som noget nyt i året har vi haft glas og vin smagning i efteråret,med god tilslutning.Jeg må sige at den måde som Martin gjorde det så godt at selv jeg blev opslugt af dette,en god aften.

I februar har vi afholdt en whisky smagning med en anden Martin. Jeg tror at deltagerne fik en meget god gennemgang af fabrikation af whiskyen og de mange smagsprøver  hævede stemningen henimod en glimrende buffet,stor ros til damerne der hjalp til.

Til efteråret vil vi prøve med at smage på rom.

Tak for initiativet.