2017

Generalforsamling 2017

 1. Valg af dieregent.
 • Jens Kauffmann
 • Valg af referent.
  • Rene Pindbo
 1. Valg af stemmetællere.
 • Lone Svendsen
 • Finn De Friss
 1. Formandens beretning.
 • Godkendt.
 • Kan man give rabat til medlemmer af beboerhuset for at få flere lokale brugere.
  • Bestyrelsen drøfter det ved kommende bestyrelses møde.
  • Det koster næsten leje indtægten at varme huset op.
 1. Regnskab ved kassere.
 • Godkendt.
 • Kan man lave en indsamling eller andet til at betal gæld.
  • Bestyrelsen drøfter det ved kommende bestyrelses møde.
 1. Indkommende forslag.
 2. Valg til bestyrelsen.
 • På valg er Rene Pindbo og Rene Pederesen begge modtager genvalg.
  • Genvalgt.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • På valg er Guntres Vinskiviks og Anette Høeg er flyttet.
  • Janne Jepsen.
  • Rene Mauritsen.
 1. Valg af bilags kontrollanter.
 • Nuværende er Erling Bach og Lis Jensen.
  • Genvalgt.
 1. Valg af bilags kontrollanter suppleanter.
 • Nuværende er Thue Jensen og Kaj Søltoft.
  • Genvalgt.
 1. Eventuelt.
 • Carl Otto Daniel’s forslag.
  • Samarbejde i Stakroge.
   • Forening er kan blive beder til at besøge hinandens generalforsamlinger.
   • Kan man blive beder til ikke at modarbejde hinanden i Stakroge.
    • Der var 2 i bestyrelsen der sladder til kommunen om ny vedtægter for skolen.
    • Lone Svendsen fortryder ikke da det gav arbejdes or.
  • Siger tak til det fine arbejde med oprydning.
 • Karoline
  • Tager man suppleanter med i arbejdet.
   • De er velkommende.