Formandens beretning for året 2016

Generalforsamling i

Stakroge Beboer og Kulturhus

 

Året 2016 blev et roligere år end det foregående, vi er stort færdige med omforandringen og renoveringen af beboerhuset som vi startede på i 2015. Vi har måske et lille problem med varme i lille sal som vi håber snart kan løses.

Vi har fået bevilget penge af Herning kommunes jubilæumsfond til at få varme til at virke. Vi skal have eltavlen renoveret samt lys på stien til beboerhuset og poolhuset. Der skulle også kunne blive til en ny sokkel til flagstangen.Vi kan lave det ved frivillig arbejdskraft.

Bålpladsen blev i samarbejde med borger og idrætsforeningen flyttet ned på træningsbanen og vi havde en meget god Sankt-hans aften, hvor vi fik inviet og afprøvet både musikvogn og pølsevogn,der kom et par regnbyger.

Der kom ca 70 der ville deltage i arrengementet selv om der kom et par regnbyger. Der var mulighed for at komme med sin aftensmad og grille den i pølsevognen, der var omkring 30 der benyttede sig af dette.

Musikerne var glade for musikvognen, hvor de kunne være i læ for bygerne.

Pølsevogn og musikvogn er lavet i samarbejde med borger og idrætsforeningen hvor vi har betalt hver det halve af materialerne ca 7700,00 kr, til hver. Der er lagt mange frivillige timer fra foreningerne i dette de skal have en stor tak. Vognene er opstaldet i en lade hvor de kan stå i tørvejr.

Der har været 19 udlejninger af beboerhuset i 2016. Lejerne kommer fra et stort geografisk områd. Fra Ringkøbing til Fyn, jeg sendte kontrakt til Tønder i går.

Alle lejerne har givet udtryk for at det var pænt rent og i orden når de overtog huset, det vil jeg med tak sende videre til Karoline. Indretningen for også positive ord med.

Vi har annoncer i med i danske forsamlingshuse samt Sdr Feldings hjemmeside og andre steder.

Vi har et godt samarbejde med efterskolen i Sdr Felding.

Vores fællesspisninger er besøgte og en af vores gode indtægtskilder, som vi ikke kan undvære. Vi har haft 3 i 2016, som har været besøgt af ca 300 personer i alt. Stakroges borgere er gode til at møde op men der kommer også en del udefra, vi er meget glade for den gode opbakning.

Jeg vil lige gøre opmærksom på at tilflyttere har gratis adgang første gang

De kommer.

Der var omkring 70 betalende medlemmer i 2016, vi er glade for deres opbakning og støtte, de er jo rygraden i foreningen.

Borger og idrætsforeningen, pensionistforeningen og menighedsrådet er faste lejere af beboerhuset.

Der har været tanker om at der i fællesskab med borger og idrætsforeningen kunne laves en form for komsammen f.eks en søndag eftermiddag for alle årgange, med en kop kaffe, forskellige slags brætspil,historielæsning/fortælling.Kom gerne med ideer. Der kan laves 3 rum. Det skulle gerne være til en overkommelig pris.

Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til alle de frivillige hænder der har gjort det muligt at afvikle vores arrangementer, især fællesspisningerne, og vi håber at vi kan trække på jer igen et par år eller mere.

Bestyrelsen retter også en meget stor tak til Karoline, du passer beboerhuset som var det dit eget, lejerne og bestyrelsen er glade for at det altid er rent og i orden. Tusind tak for det.

Til slut vil jeg takke mine bestyrelses kollegaer for et meget godt samarbejde, vi har en meget god måde at arbejde sammen på, det gør det nemmere at være formand og jeg er glad for at alle vil fortsætte med arbejdet.