Formandens beretning for året 2015

Generalforsamling

Stakroge Beboer og Kulturhus

Beretning

 

2015 blev et år hvor der er truffet mange valg og beslutninger.

Vi har lavet en del om. Ændret hele nordenden af beboerhuset, kiosken er flyttet, der er depotrum med hems over, som vi kan bruge som opbevaringsplads til noget af det som ikke bruges så tit. Der er også plads til en del af borger og idrætsforeningens samt pensionistforeningens og menighedsrådets ting hvis de er interesseret, disse foreninger er jo vores faste lejere.

Vi har fået borde og næsten alle stole på vogne, det letter oprydning og rengøring væsentlig.

Køkken og opvaskerummet er næsten ikke til at kende ,men er

blevet virkeligt rart at arbejde i.

I dag er jeg virkelig glad for at vi inviterede nogle damer med indsigt i indretning af sådanne lokaler.

Thue fik til opgave at lave tegninger udfra deres anvisninger og vi fik lavet prisoverslag og søgte Herning kommune om tilskud, vi fik det vi søgte om og gik i gang. Vi fik også et større beløb fra Hans Frederik Jensens Fond. Bestyrelsen har lavet det hele selv med hjælp fra frivillige.

Jeg Vil da ikke ligge skjul på at vi har brugt mange timer i beboerhuset i efteråret. Jeg syntes også vi har opnået et godt resultat,og jeg vil rette en stor tak til alle der har givet en hånd med.

Vi har haft fællesspisninger i 2015 som vi plejer. Der har været en god tilslutning, der har næsten været 350 personer i alt i året. Det er bestyrelsen meget glad for. Der er en del arbejde forbundet med fællesspisningerne, men også her er vi så heldige at have en stor stab af frivillige som vi kan trække på. Bestyrelsen takker meget for de mange der gerne vil hjælpe til. Det er en uundværlig aktivitet for beboerhusets økonomi. Vi håber meget at det er noget vi kan blive ved med og at der stadig er den gode opbakning.

I 2014 havde vi romsmagning, vi fik ikke rigtig smagt på noget andet end arbejde i 2015. Det vil der blive rådet bod på i 2016.

Vi har en ide sammen med borger og idrætsforeningen om at flytte bålpladsen ned på Træningsbanen, jeg håber at vi kan nå det inden Sankt Hans.

Vi har fået bevilget et tilskud af kommunen til at lave det pænere omkring skraldespanden. 

Dernæst kommer vi til parkerings pladsen, hvor der er en sponser til noget grus.

Julestuen fortsætter, det lyder som om at de handlende er rimeligt tilfredse.

Vi har prøvet med noget mere reklame i 2015,blandt andet har vi købt små spots i Magion i Grindsted,og det er blevet mere synligt på nettet,det har resulteret i at der er udlejninger helt fra Ringkøbing og til Assens. Jeg er overbevist om at vi har et godt produkt som rækker lidt ud i fremtiden.

Vi skal overveje om vi skal gøre endnu mere, vi skal jo have en indtjening for at der bliver et overskud.

 

I 2015 deltog vi sammen med skolen og borger og idrætsforeningen i den store dag det da Post danmark kørte igennem Stakroge. Det var et godt arrangement,det var en stor oplevelse som vi gerne deltager i en anden gang.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Sandet Hotel, som jeg håber er til gavn for begge parter.

Aftalen med Sandet Hotel er en følge af at Stakroge skole opsagde den aftale som havde været mellem skole og beboerhuset i mange år.

Senere på året fik vi en mail fra skolens bestyrelse der gik på at Beboerhusets repræsentant i skolen bestyrelse var uønsket, der kom ikke flere dagsordener.Det kunne beboerhusets bestyrelse selvfølgelig ikke acceptere,  vi gjorde opmærksom på dette, da der i vedtægterne at det er beboerhusets bestyrelse der indstiller og ikke skolens bestyrelse.

Der er nu lavet en overenskomst med skolen og jeg har en forventning om at vi kan komme videre. Overenskomsten siger at der på skolen kan afholdes bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger, foreningerne sørger selv for kaffe.

Der skulle gerne blive et bedre samarbejdsklima i 2016 end der har været i sidste halvår af 2015.

Til slut vil jeg endnu engang sige en stor tak til alle de frivillige som der møder op når vi beder om det, tak skal i have.

Så er der Karoline Du er en grundpillerne i huset, trods at du er blevet 85 farer du jo rundt som en på 40. du fortjener en stor klapsalve.

Mine bestyrelses kolleger er de andre grundpiller i huset , i skal også have en stor tak ,vi har haft et meget godt samarbejde i året der er er gået vi har haft meget at gøre men vi gjorde det, tak skal i have.