Mænds mødested

Skrevet af Carl Otto d. 17/2-2019

NYT MÆNDS MØDESTEDER I STAKROGE

Der bliver oprettet et nyt Mænds Mødesteder i Stakroge, det ligger i den sydlige del af Herning kommune og de tilstødende dele af Billund og Ringkøbing-Skjern kommuner. Tre af byens ildsjæle starter en lokal afdeling og de inviterer nu til kickoff møde for at fortælle om hvad tankerne bag er og høre de fremmødtes interesser og forventninger til det kommende mandefællesskab.

Mødet bliver holdt den 2. marts kl. 14.00 i Aktivitetshuset i Stakroge, og her vil Mænds Mødesteder også holde til i fremtiden. Alle mænd fra hele området er velkomne til at komme høre nærmere og til at blive en del af det nye mandefællesskab. Mænds Mødesteder, består i alt sin enkelthed af 10 grundprincipper.

Det er non-profit og ikke kommercielle mødesteder, hvor mænd er velkomne.

De bestemmer selv indholdet. Der bliver lagt vægt på ligeværd og venlighed og mødestederne er uafhængig af politiske og religiøse holdninger. Mødestederne er alkohol- og rusmiddelfri og alle lokaler er røgfrie. Deltagerne kan i fællesskab sætte dagsordenen og skabe indhold, som kan være mad, musik, håndværksarbejde, kultur motion, oplevelser og meget andet. Du kan læse alle grundprincipperne på mmdanmark.dk. Mænds Mødesteder i Stakroge, bliver samtidig en del af et stort nationalt og internationalt netværk. Alene i Danmark er der 25 Mænds Mødesteder og flere er på vej.

Mænds Mødesteder i Stakroge vil kunne bruge den tidligere skole, der benyttes som aktivitetshus, og som indeholder køkken, værksted, idrætssal, motionsrum og mødelokaler. Derudover er der gode udendørs faciliteter, med gode opholdssteder og grillhytte – så det er kun fantasien der sætter begrænsninger for aktiviteter.

Stedet kan være en god base for aktiviteter, der kan foregå overalt. Der er ligeledes lagt op til samarbejde med andre mødesteder og nye, der måtte komme til andre steder i område. De tre initiativtagere opfordrer til, at alle mænd vil komme til kickoff mødet for at høre om mulighederne.

Mænds Mødesteder i Stakroge har lige nu 6 – 8 mænd og håber at endnu flere vil være med. Herefter håber man på, at deltagerne kan virke som ambassadører, så tilbuddet bliver udbredt til endnu flere.

Deltagerne bestemmer i fællesskab, hvordan det videre forløb skal blive. Skal det være en forening og hvordan skal aktiviteterne betales?

Et står dog fast. Der er ikke nogen hovedorganisation eller andre, der skal have noget økonomisk ud af det. De enkelte afdelinger skal blot selv betale deres udgifter. Her er man så kommet langt i Stakroge, hvor Aktivitetshuset udlåner lokaler på samme måde som de kommunale skoler.

Man kan læse mere på: www.mmdanmark.dk