Dagsordener og referater fra Byplanudvalget i Herning Kommune

Til info.

Forskønnelses puljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019, som skal godkendes d. 21 oktober.

 

Stakroge:

Forvaltningen har modtaget forespørgsel på forskønnelse af hovedgaden i Stakroge.

Herning Kommunes vejafdeling er i gang med at lægge ny asfalt og sætte nye kantsten på strækningen. Der fjernes helleanlæg og vejen gøres til en 2 minus 1-vej, hermed sikres de bløde trafikanter. Ved ankomsten til byen laves der hævede flader med ny belysning, som markerer ankomsten til Stakroge. Ved ankomsterne til byen foreslås nye træer sammen med de hævede flader. Træerne foreslås også plantet andre steder på strækningen, f.eks. ved den tidligere dagligvarebutik, hvor der er et mindre hjørne, som kan forskønnes med træer og en bænk til ophold.

Vejprojektet og forskønnelsen er udarbejdet i samarbejde med en borgergruppe i byen.

Økonomi: 130.000 kr.

 

Mvh. Stakroge Borger- & Idrætsforening

 

Se PDF til kort over Stakroge by.....

 

 Billedresultat for pdf

 

ellers kan de hele ses under

https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/byplanudvalget/byplanudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=21-10-2019/Dagsorden(ID1933)/dagsorden.xml