Medlemsbrev Stakroge Borger- & Idrætsforening.

                                                                                     Stakroge marts 2020

 

 

Kære Stakroge borger.

Så er det ved at være tiden til det årlige kontingent for medlemskort i Stakroge Borger & Idrætsforening.

Vi har i år valgt at lægge denne seddel i din postkasse uden først at ringe på din dør, dette skyldes den svære tid med Covid-19 som har ramt os alle! Vi håber på at du i stedet vil støtte os på følgende måde.

 

Medlemskort koster 100,- for husstanden og 50,- for enkelt person.

Dette kan indbetales på enten MobilePay: 944011 eller indbetales på konto: 9570-12852835

Skriv venligst: medlem og adresse.

 

I et lille samfund som Stakroge er det af afgørende betydning at vi står sammen.

Hvis vi hjælper hinanden, kan vi gøre det mere attraktivt at bo i Stakroge. Dette er derfor en opfordring til at slutte op om fællesskabet med et medlemskab af foreningen, samt at man har stemmeret til vores årlig generalforsamling.

 

Det forgangene år kan bestyrelsen se tilbage på flere ting som vi er stolte over at have fået på plads.

Her kan bl.a. nævnes depotrum som ligger i forlængelse af byens nye vandværk.

Vi fik også indkøbt telt med fast gulv til vores byfest som blev en succes ca. 45 spisende med musik og dans om lørdagen.

Vi kan også alle sammen glædes over forskønnelse af Stakroge by, vi fik nyt asfalt, fortove by portaler mm samt lavet vejen til en 2-1 vej med 60 km/t uden for byen mod syd. Dette er vi stolte over og med en 2-1 vej uden for byen bliver land og by bundet mere sammen ud til vores trampesti.

 

Af projekter for dette år arbejder vi på at få et Stakroge flaglaug op at stå med 40 flag som skal benyttes langs Borgergade til diverse anledninger. Vi håber med dette facelift som gaden har fået at de enkelte borger sætter pris på forskønnelsen og holder dette pænt fremadrettet.

 

Husk at tjekke vores hjemmeside www.mitstakroge.dk

 

Vi takker for støtten😊 håber at se jer til vores arrangementer samt til vores generalforsamling når vi er på den anden side at coronakrisen.

 

Venlig Hilsen.

Heidi – Johnny – Thue – Jan - Martin

Stakroge Borger- & Idrætsforening.