Generalforsamling Stakroge Borger- & Idrætsforening

Stakroge borger- &  Idrætsforening afholder generalforsamling

mandag den 31.8.2020 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Dagsorden iflg. vedtægter.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen