Aflysning af juletræsfest men i stedet Konkurrence for børn

Aflysning af juletræsfest

Grundet de seneste udmeldinger om forsamlingsforbuddet, er årets juletræsfest aflyst.

Vi håber at se jer alle til juletræsfest i 2021.

 

Konkurrence

Da vi gerne vil gøre lidt for børnene, kan alle børn der ønsker det, lave en juletegning.

Der skal være Navn, Alder, og telefon nummer på bagsiden.

Tegningen ligges i postkassen, på Villavej 16.

Det vil være muligt at vinde præmier.

Aflever din tegning senest den 1. december

Der vil blive offentliggjort en vinder senest den 6. december. 

Vinderen får direkte besked.

 

Vi ønsker alle et godt efterår og håber at vi igen kan samles i det nye år.

 

På Stakroge Borger og Idrætsforenings vegne

Heidi Sørensen