Års medlemskort / Årsbrev fra Stakroge Borger- & If.

                                                                                             Stakroge februar 2021        

Kære Stakroge borger!

Så er det ved at være tiden til det årlige kontingent for medlemskabet i Stakroge Borger & Idrætsforening.

I år igen har vi valgt at lægge en seddel i din postkasse uden først at ringe på din dør, dette skyldes den svære tid som vi alle sammen oplevere med pandemien! Vi håber på at du i stedet vil støtte os på følgende måde.

Medlemskort koster 100,- for husstanden og 50,- for enkelt person.

Dette kan indbetales på enten MobilePay: 944011 eller indbetales på konto: 9570-12852835

Skriv venligst: medlem og adresse.

I et lille samfund som Stakroge er det af afgørende betydning at vi står sammen.

Hvis vi hjælper hinanden, kan vi gøre det mere attraktivt at bo i Stakroge. Derfor en opfordring til at slutte op om det gode fællesskab med et medlemskab af foreningen, samt man har stemmeret til vores årlig generalforsamling, hvor vi håber på at se jer.

 2020 har været et år hvor vi alle har skulle holde afstand spritte af og aflyse! Vi har haft flere ting der måtte aflyses, her kan bl.a. nævnes. 100 året for genforeningen, byfesten, Stafet for livet, andebanko & juletræsfesten er nogle af de arrangementer der ikke har kunnet lade sig gøre grundet restriktioner og forsamlingsforbud.

Omvendt er der andre ting eller måder man har kunnet gøre en forskel, vi nåede lige at afholde Dans & Vin, julekonkurrencen med at tegne en juletegningen blev taget godt imod af børnene, her blev fundet 3 vinder.

 Stakroge Borger & If har søgt landsbykontaktudvalget igennem Herning kommune og fået 58469,- til at reetablere den gamle boldbane med bl.a. faunastriber og forskellige formere for frugttræer mm. Udover dette er det stadig planen at få et Stakroge Flaglaug, det vil blive op prioriteret i det kommende år. I samme åndedrag så vil tidligere aktiviteter og arrangementer blive genoptaget når tiden muliggør dette, vi har søgt DGI om Corona støtte og fået det bevilliget for tabt omsætning i 2020.

Som I ved er Stakroge Borger & If en del af netværkssamarbejdet i Herning syd, et samarbejde som gør Stakroge by og den sydlige del af Herning stærkere som samarbejdspartner til Herning kommune.

Herning syd arbejder stadig intenst på Ålands visionen og det videre forløb efter som projektet er blevet præsenteret i byrådet i Herning kommune med en positiv tilkendegivelse for et ideholdigt og kreativt projekt for hele vores område.

Ud over kan nævnes at netværksgruppen Herning Syd har fået bevilliget 250000,- igennem fundraising via Liv & Land som Erhvervsstyrelsen står bag, der var 138 ansøger på landsplan kun 36 fik deres ansøgning igennem, hvor landsbynetværk Herning syd som den eneste i Herning kommune fik en ansøgning igennem. Penge der bl.a. skal være med til at vi får lavet en bedre helhedsplan for Stakroge by og de andre landsbyer i Herning Syd mm. Et arbejde I vil komme til at høre mere om i 2021.

Husk at tjekke vores hjemmeside www.mitstakroge.dk

Bestyrelsen takker for støtten. Vi håber at se jer til vores arrangementer samt til vores generalforsamling når vi er på den anden side at Coronakrisen.

 

Med venlig hilsen.

Heidi – Johnny – Jan – Lars – Martin

Stakroge Borger- & Idrætsforening.

 

Ps: HUSK Fastelavns konkurrencen se mere på www.mitstakroge.dk under nyheder sidste dag for et billede er d. 14/2-2021