Generalforsamling i Stakroge Beboer- & kulturhus udsættes til senere grundet Covid-19

Generalforsamlingen er udsat til senere grundet Corona.

Vi afventer og ser frem til at vi kan få det afholdt senere på året.

I hører nærmere herom.

Mvh.

Bestyrelsen.

Stakroge Beboer- & Kulturhus