Generalforsamlingen for Stakroge Borger- & Idrætsforening udsættes

Generalforsamling i Stakroge Borger- & Idrætsforening plejer at blive afholdt seneste ultimo marts.

Pga. restriktioner og forsamlingsforbud, vil afholdelsen ske senere på året. Dato følger...!

 

Mvh.

Stakroge Borger- & Idrætsforening