Generalforsamling i Stakroge Beboer- & kulturhus tirsdag d. 8. juni 2021

Generalforsamling Stakroge Beboer- & Kulturhus


Stakroge Beboer- & Kulturhus afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 8. juni kl. 19:30 i Stakroge Beboer og Kulturhus.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Mvh.

Bestyrelsen.

Stakroge Beboer- & Kulturhus