INFO se mere her! vi har brug for dig..! HUSK Borgermødet i morgen torsdag d. 16/9

 Så nærmer vi os dagen, hvor byen har brug for dit input til Idébanken.                                                        Kom og vær med at præge landsbyens fremtid. 

Hvordan er førstehåndsindtrykket, når man kører igennem byen?

Hvorfor har du valgt at bo lige netop her?

Hvad er vi rigtig gode til her på egnen, men som vi ikke altid får fortalt omverdenen?

Og hvad vi kan forbedre og opbygge?

Der er initiativer som borgerforeningen minder kommunen om, bør laves på kommunens ejendom. Såsom klipning af kommunale træer i vejkanten, trafiksikkerheds tiltag og lignende.

MEN - hvad kan vi som borgere gøre, så vores by ser frodig og præsentabel ud?

Det kan være forbedring af stisystemer, skiltning eller andre små initiativer. Men det kan også være større projekter - det er kun fantasien der sætter begrænsningen og her må gerne tænkes kreative og stort.

Hvad skal sportspladsen mon? Hvordan forholder vi os til en ny købmandsbutik og ejendomme på sigt? Kan vi gøre mere for vores unge mennesker/børn for at de kan se en fremtid i Stakroge.... -Hvad skal vi drømme om sammen.

Borgermødet for Stakroge forgår i Karstoft Samlingshus kl. 19.00 - 21.00

(se tidligere info om Borgermødet på mitstakroge.dk)

Vi glæder os meget til at se dig og din nabo!

Er du forhindret, så skriv dine ideer og visioner til: mmd@hjhansen.dk