Generalforsamling Stakroge Vandværk 21/4-22 kl. 19.30

                                      Generalforsamling Stakroge Vandværk


torsdag 21. april 2022 kl. 19:30
i Stakroge Beboer og Kulturhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab forelægges

4. Budget forelægges

5. 2. behandling af: Ændring af vedtægter (§8, som omhandler afholdelse af generalforsamling)

6. 1. behandling af: Ændring af selskabsform til AMBA

7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest onsdag 14/4-2022)

8. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Leon Korsholm Nielsen (modtager genvalg)
Jimmi Haubjerg Sørensen (modtager genvalg)
Ivan Dam (modtager genvalg)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Valg af bilagskontrollanter

11. Evt.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen