Års medlemskort & Årsbrev fra Stakroge Borger- & If.

Kære Stakroge borger!
Så er det ved at være tid til det årlige kontingent for medlemskabet af Stakroge Borger & Idrætsforening.
I år igen har vi valgt at lægge en seddel i din postkasse uden først at ringe på din dør. Vi håber på at du i stedet vil støtte os på følgende måde.

Medlemskort koster 100,- for husstanden og 50,- for enkelt person.
Dette kan indbetales på enten MobilePay: 944011 eller indbetales på konto: 9570-12852835
Skriv venligst: medlem og adresse.

I et lille samfund som Stakroge er det af afgørende betydning, at vi står sammen.
Hvis vi hjælper hinanden, kan vi gøre det mere attraktivt, at bo i Stakroge. Derfor en opfordring til at slutte op om det gode fællesskab med et medlemskab af foreningen, samt man har stemmeret til vores årlig generalforsamling, hvor vi håber, at se jer.

Stakroge Borger & If har søgt landsbykontaktudvalget igennem Herning kommune og fået kr. 54.000,- til et nyt hegn langs petanque og mini golf banerne, det kommer op i løbet af foråret. Faunaparken er stadig under udvikling og det forventes, at de sidste træer og buske vil blive plantet søndag den 16 april, så hvis du kan afse nogle timer så kom om på stadion kl. 10:00 og vær med til at plante de sidste træer og buske.

Generalforsamlingen for Borger- og Idræts foreningen vil blive afhold onsdag den 12 april kl. 19:00 i Beboerhuset.

Vi mangler folk til Bestyrelsen, da der er 2 personer, som ikke genopstiller, og det har ikke været muligt at finde nogen. Så hvis du kan afse lidt tid til forenings arbejde og har interesse for byens fremtid, så kom og meld dig til bestyrelsen, kan også ske til formanden inden selve generalforsamlingen. Det er gennem bestyrelsen, at man er med til, at bestemme byens fremtid og udvikling.
Hvis der ikke er nogen, der er interesseret i bestyrelsesarbejde, og melder sig, kan det medføre en ekstraordinær generalforsamling, hvor det i givet fald kan ende med at Stakroge Borger- og Idræts forening bliver opløst.

Så husk Generalforsamling onsdag den 12. april 2023 kl. 19:00 i Beboerhuset, og husk at betale medlemskab inden generalforsamlingen for at gøre din stemme gældende.

Husk at tjekke vores hjemmeside www.mitstakroge.dk
Bestyrelsen takker for støtten. Vi håber at se jer til vores arrangementer samt til vores generalforsamling, hvor i kan gøre jeres indflydelse gældende.

Med venlig hilsen.
Johnny, Jan, Ronni, Jens og Karina
Stakroge Borger- & Idrætsforening.