Arbejdstegninger omkring vejforløb på Borgergade.

Vejarbejdet på Borgergade er i fuld gang, arbejdstegningerne er de foreløbige som vi har modtaget fra Herning Kommune.

Koordinatoren for trafiksikkerhed har oplyst udfra de målinger der er blevet lavet på Borgergade syd for byen at der har været en dialog med politiet.

De er indstillet på at videreføre 2-1 vejen ned forbi Borgergade 58 til stikrydsningen, hastighen bliver sænket og land og by bliver bedre bundet sammen. 

Det er til stor glæde for byens borger og den efterspørgsel byen har haft med direkte adgang ud til trampestien. Det bliver nu i en mere sikker form at være blød trafikant.

Vi afventer tegninger over indfaldsvejene til Stakroge by.

Du kan se tegningerne enten via disse link, eller oppe ved aktivitetshuset.

 

Borgergade Stakroge by 1. pdf

Borgergade Stakroge by 2. pdf

Borgergade Stakroge by 3. pdf

Borgergade Stakroge by 4. pdf

Borgergade Stakroge by 5. pdf

Linket til hvordan man benytter en 2-1 vej som billist, så er der ingen undskyldninger for ikke at vide besked! 

 

 Mvh.

Stakroge Borger- & Idrætsforening.