Krydskampagnen i Herning kommune

Brug 2 sekunder mere på at orientere dig i krydset.

De kommende uger sætter vi fokus på de mange kryds, vi kører gennem hver dag. Heldigvis går det godt de allerfleste gange. Men det er, når biler og cykler mødes i kryds, at de fleste alvorlige ulykker sker med cyklister.

Herning Kommune deltager i den landsdækkende kampagne sammen med Rådet for Sikker Trafik for at nedbringe antallet af alvorlige cykelulykker. Budskabet til både bilister og cyklister er: ”Brug 2 sekunder mere på at orientere dig i krydset”.

Bilister og cyklister vil møde budskabet i trafikken, hvor kommunen har sat plakater op i vejkanten og malet budskabet på cykelstierne. Det sker for at minde trafikanterne om, at det godt kan betale sig at bruge god tid på orientering op mod et kryds.

Fra 2014 til 2018 er 85 cyklister blevet dræbt, ligesom 1.785 cyklister er kommet alvorligt til skade i kryds i hele landet. De fleste af ulykkerne kunne have været undgået, hvis bare bilist og cyklist havde orienteret sig bedre.

7 ud af 10 alvorlige cykelulykker sker i kryds. De alvorligste ulykker sker typisk, når en bil skal svinge til højre eller venstre og overser en cyklist, der skal lige ud. Ulykkerne sker oftest i myldretiden og rammer både mænd og kvinder i alle aldre.

Du kan læse meget mere via dette link.